• 6 نکته برای سالم نگه داشتن مو در زمستان

    نگهداری مو  به خصوص اگر بلند و ضخیم باشد بسیار مشکل است . در زمستان  آب و هوا که  سرد و خشک است  تمام رطوبت پوست از بین میرود.  سیستم گرمایش  نیز در داخل خانه  به موهای شما آسیب می رساند. در زمستان باید اقدامات خاص برای محافظت از موها انجام دهیم . در اینجا چند راهنمایی برای نگه داشتن مو در زمستان را بیان میکنیم.


    ادامه ...
  • عنوان خبر تاریخ انتشار تاریخ انقضاء زبان
    6 نکته برای سالم نگه داشتن مو در زمستان 29 آذر 1395 فارسي